Ogłoszenie Planu połączenia Bm Real Investments S.A. z IWN S.A. 27.07.2023r.

27.07.2023 POŁĄCZENIE SPÓŁEK – BM Real Investments S.A. z IWN S.A. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000529085 Zarząd Spółki BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Więcej…

POŁĄCZENIE SPÓŁEK – C.HARTWIG ENERGIA S.A. ze SPEDITRANS S.A.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIAPOPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCINA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKISPEDITRANS S.A. z siedzibą w WarszawieKRS 0000529085 Zarząd Spółki SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru za numerem KRS 0000529085, ogłasza poprzez udostępnienie Więcej…

SPEDITRANS S.A. – ZMIANA FORMY PRAWNEJ

Zarząd spółki SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 października 2014 roku nastąpiło przekształcenie spółki SPEDITRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację Więcej…