ZMIANA NAZWY SPÓŁKI – SPEDITRANS S.A. NA BM REAL INVESTMENTS S.A.

Opublikowane przez admin w dniu

Zarząd Spółki BM REAL INVESTMENTS S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru za numerem KRS 0000529085 informuje, iż uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2016r. została zmieniona nazwa spółki ze SPEDITRANS S.A. na BM REAL INVESTMENTS S.A. W dniu 11 maja 2016 roku zmiana w powyższym zakresie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kategorie: Ogłoszenia