SPEDITRANS S.A. – ZMIANA FORMY PRAWNEJ

Zarząd spółki SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 października 2014 roku nastąpiło przekształcenie spółki SPEDITRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację Więcej…