SPEDITRANS S.A. – ZMIANA FORMY PRAWNEJ

Opublikowane przez admin w dniu

Zarząd spółki SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 28 października 2014 roku nastąpiło przekształcenie spółki SPEDITRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten sam podmiot. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest następcą prawnym spółki przekształconej (sukcesja generalna).

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i Regon oraz numer rachunku bankowego; zmianie uległ jedynie numer KRS 0000529085.

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów.

Kategorie: Ogłoszenia