POŁĄCZENIE SPÓŁEK – C.HARTWIG ENERGIA S.A. ze SPEDITRANS S.A.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIAPOPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCINA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKISPEDITRANS S.A. z siedzibą w WarszawieKRS 0000529085 Zarząd Spółki SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru za numerem KRS 0000529085, ogłasza poprzez udostępnienie Więcej…