POŁĄCZENIE SPÓŁEK – C.HARTWIG ENERGIA S.A. ze SPEDITRANS S.A.

Opublikowane przez admin w dniu

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA
POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI
SPEDITRANS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000529085

Zarząd Spółki SPEDITRANS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru za numerem KRS 0000529085, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 26 lutego 2015 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Speditrans Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Spółka Przejmująca) i C.Hartwig Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Spółka Przejmowana)

Zarządy łączących się Spółek udostępniają bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.speditrans.pl oraz Spółki Przejmowanej pod adresem www.hartwigenergia.eu Plan Połączenia wraz z załącznikami, nieprzerwanie od dnia 26 lutego 2015 r., aż do dnia zakończenia walnych zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Plan Połączenia wraz załącznikami oraz potwierdzeniem złożenia do akt rejestrowych Spółki Speditrans S.A. jest dostępny poniżej do bezpłatnego pobrania: (plik pdf)

Kategorie: Ogłoszenia