Ogłoszenie Planu połączenia Bm Real Investments S.A. z IWN S.A. 27.07.2023r.

27.07.2023 POŁĄCZENIE SPÓŁEK – BM Real Investments S.A. z IWN S.A. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000529085 Zarząd Spółki BM Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Więcej…