Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Opublikowane przez admin w dniu

Zarząd spółki pod firmą Bm Real Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich
dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Międzynarodowa
50 lok. U2, 03-922 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach
10.00 – 14.00


Zarząd:
Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu

Kategorie: Ogłoszenia